Bank haqqında

Hesabatlar

Balans hesabatı (yenilənib: 2024-04-16)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2024-04-16)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2024-04-16)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2024-04-16)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2024-04-16)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2024-04-16)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2024-01-15)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2024-01-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2024-01-15)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2024-01-15)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2024-01-15)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2024-01-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2023-10-13)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2023-10-13)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2023-10-13)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2023-10-13)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2023-10-13)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2023-10-13)
Balans hesabatı (yenilənib: 2023-07-18)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2023-07-18)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2023-07-18)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2023-07-18)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2023-07-18)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2023-07-18)
Balans hesabatı (yenilənib: 2023-04-18)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2023-04-18)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2023-04-18)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2023-04-18)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2023-04-18)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2023-04-18)
Balans hesabatı (yenilənib: 2023-01-17)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2023-01-17)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2023-01-17)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2023-01-17)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2023-01-17)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2023-01-17)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2022-10-19)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2022-10-19)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2022-10-19)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2022-10-19)
Balans hesabatı (yenilənib: 2022-10-19)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2022-10-19)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2022-07-19)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2022-07-19)
Balans hesabatı (yenilənib: 2022-07-19)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2022-07-19)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2022-07-19)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2022-07-19)
Balans hesabatı (yenilənib: 2022-04-19)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2022-04-19)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2022-04-19)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2022-04-19)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2022-04-19)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2022-04-19)
Balans hesabatı (yenilənib: 2022-01-18)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2022-01-18)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2022-01-18)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2022-01-18)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2022-01-18)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2022-01-18)
Balans hesabatı (yenilənib: 2021-10-18)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2021-10-18)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2021-10-18)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2021-10-18)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2021-10-18)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2021-10-18)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2021-07-26)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2021-07-26)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2021-07-26)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2021-07-26)
Balans hesabatı (yenilənib: 2021-07-26)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2021-07-26)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2021-04-16)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2021-04-16)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2021-04-16)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2021-04-16)
Balans hesabatı (yenilənib: 2021-04-16)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2021-04-16)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2021-01-19)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2021-01-19)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2021-01-19)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2021-01-19)
Balans hesabatı (yenilənib: 2021-01-19)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2021-01-19)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2020-10-15)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2020-10-15)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2020-10-15)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2020-10-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2020-10-15)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2020-10-15)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2020-07-14)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2020-07-14)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2020-07-14)
Balans hesabatı (yenilənib: 2020-07-14)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2020-07-14)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2020-07-14)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2020-04-15)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2020-04-15)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2020-04-15)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2020-04-15)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2020-04-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2020-04-15)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2020-01-15)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2020-01-15)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2020-01-15)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2020-01-15)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2020-01-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2020-01-15)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2019-10-15)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2019-10-15)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2019-10-15)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2019-10-15)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2019-10-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2019-10-15)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2019-07-15)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2019-07-15)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2019-07-15)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2019-07-15)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2019-07-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2019-07-15)
Digər ümumi məlumatlar (yenilənib: 2019-04-15)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2019-04-15)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2019-04-15)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2019-04-15)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2019-04-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2019-04-15)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2019-01-15)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2019-01-15)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2019-01-15)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2019-01-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2019-01-15)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2018-10-15)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2018-10-15)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2018-10-15)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2018-10-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2018-10-15)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2018-07-15)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2018-07-15)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2018-07-15)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2018-07-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2018-07-15)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2018-04-15)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2018-04-15)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2018-04-15)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2018-04-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2018-04-15)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2018-01-15)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2018-01-15)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2018-01-15)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2018-01-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2018-01-15)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2017-10-15)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2017-10-15)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2017-10-15)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2017-10-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2017-10-15)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2017-07-15)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2017-07-15)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2017-07-15)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2017-07-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2017-07-15)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2017-04-15)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2017-04-15)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2017-04-15)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2017-04-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2017-04-15)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2017-01-15)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2017-01-15)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2017-01-15)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2017-01-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2017-01-15)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2016-10-15)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2016-10-15)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2016-10-15)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2016-10-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2016-10-15)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2016-07-15)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2016-07-15)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2016-07-15)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2016-07-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2016-07-15)
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (yenilənib: 2016-04-15)
Mənfəət və zərər (yenilənib: 2016-04-15)
Kapital dəyişmələri (yenilənib: 2016-04-15)
Kapital adekvatlığı (yenilənib: 2016-04-15)
Balans hesabatı (yenilənib: 2016-04-15)
Digər hesabatlar (yenilənib: 2024-01-22)
2009 (yenilənib: 2010-05-30)
2010 (yenilənib: 2011-05-30)
2011 (yenilənib: 2012-05-30)
2012 (yenilənib: 2013-05-30)
2013 (yenilənib: 2014-04-30)
2014 (yenilənib: 2015-04-30)
2015 (yenilənib: 2016-03-31)
2016 (yenilənib: 2017-03-31)
2017 (yenilənib: 2018-03-31)
2018 (yenilənib: 2019-03-31)
2019 (yenilənib: 2020-03-31)
2020 (yenilənib: 2021-04-15)
2022 (Konsolidasiya edilmiş) (yenilənib: 2023-04-26)
2022 (Fərdi) (yenilənib: 2023-04-26)
2021 (yenilənib: 2022-04-28)
2023 (Konsolidasiya edilmiş) (yenilənib: 2024-05-02)
2023 (Fərdi) (yenilənib: 2024-05-02)

Məsul şəxs:

  • Ad, soyad: Elnarə Məmmədova
  • Email: [email protected]
  • Telefon nömrəsi: (994 12) 598 12 95   Daxili nömrə: 1701

Yenilənib: 08.05.2024