İstiqraz

İstiqrazlar:

1. Faizli təmin edilməmiş sənədsiz adlı subordinasiya istiqrazları

Dövlət qeydiyyat nömrəsi – İSİN: AZ2008005152

Buraxılış həcmi: 35,000,000 ABŞ dolları

Say: 350,000 ədəd

Nominal: 100 ABŞ dolları

İllik faiz dərəcəsi: 7%

Kupon faizlərinin ödəniş müddəti: rüblük

Tədavül müddəti: 7 il

İstiqrazların yerləşdirilmə və bitmə tarixləri: 17 aprel 2024-17 aprel 2031

2. Faizli təmin edilməmiş sənədsiz adlı istiqrazlar:

Buraxılış Həcmi: 100,000,000 AZN

Say: 1,000,000 ədəd

İllik faiz: 10%

Nominal: 100 AZN

Kupon faizlərinin ödəniş müddəti: aylıq

Tədavül müddəti: 1 il

2.1 Birinci tranş barədə məlumatlar:

Buraxılış Həcmi: 50,000,000 AZN

İstiqrazların yerləşdirmə və bitmə tarixi: 10 iyun 2024-10 iyun 2025

Say: 500,000 ədəd

Dövlət qeydiyyat nömrəsi –İSİN: AZ2009005151

2.2 İkinci tranş barədə məlumatlar:

Buraxılış Həcmi: 50,000,000 AZN

Say: 500,000 ədəd

Dövlət qeydiyyat nömrəsi –İSİN: AZ2011005157

Baza emissiya prospekti