Bank haqqında

Korporativ idarəetmə

Bankda korporativ idarəetmənin başlıca prinsipləri Kapital Bankın Korporativ İdarəetmə Kodeksində öz əksini tapmışdır. Bank dövlət orqanları, səhmdarlar, əməkdaşlar, partnyorlar və müştərilərlə münasibətləri dəstəkləyir.

Korporativ idarəetmə Bank menecerləri ilə səhmdarlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin daha da təkmilləşdirilməsinə xidmət göstərir. Bu da, öz növbəsində, Bankın bütün istiqamətlər üzrə fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasını təmin edir. Bankda korporativ idarəetmənin əhəmiyyətli rolunun artırılması ilə yanaşı, korporativ mədəniyyətin və korporativ etikanın inkişafına da xüsusi diqqət yetirilir.

Etik normalara sadiqlik və əsas dəyərlərə inam Kapital Bankda korporativ mədəniyyətin formalaşmasına və qorunmasına xidmət göstərir.

Kapital Bankda korporativ idarəetmə və korporativ mədəniyyət haqqında daha ətraflı məlumatlarla burada tanış ola bilərsiniz.

Komitələr

İnsan Resursları Komitəsi

Komitə Bankın insan resursları siyasətinin prioritetlərinə nəzərən, ilkin araşdırmanın aparılması və Bankın Müşahidə Şurasına tövsiyələrin verilməsi məqsədilə yaradılmışdır.

Fərid Məmmədov

İnsan Resursları Komitəsinin Sədri

Şahin Məmmədov

İnsan Resursları Komitəsinin üzvü

Aytən Abbaslı

İnsan Resursları Komitəsinin üzvü

Audit Komitəsi

Bankda audit işini təşkil edən və Bankın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən idarəetmə orqanıdır.

Əhədzadə Pərvin Şirəli oğlu

Bankın Audit Komitəsinin sədri

Heydərov Ramil Dadaşbala oğlu

Bankın Audit Komitəsinin üzvü

Məmmədov Cəmil Vahid oğlu

Bankın Audit Komitəsinin üzvü

Böyük Kredit Komitəsi

Bankın qəbul olunmuş kredit siyasətinə müvafiq olaraq kredit (burada “Kredit” dedikdə “Banklar haqqında” Qanunda nəzərdə tutulan “bank kredit”i anlayışı başa düşülür) risklərini idarə edir, öz səlahiyyəti daxilində kreditlərin verilməsi, verilmiş kreditlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir.

Məmmədov Şahin Çingiz oğlu

Böyük kredit komitəsinin sədri

Məmmədov Fərid Usad oğlu

Böyük kredit komitəsinin üzvü

Əhmədov Fəxri Firuddin oğlu

Böyük kredit komitəsinin üzvü

Qulaməliyev Rauf İlham oğlu

Böyük kredit komitəsinin üzvü

Məmmədov Ruslan

Böyük kredit komitəsinin üzvü

Təyinat və Mükafatlandırma Komitəsi

Komitə Bankın təyinat və mükafatlandırma siyasətinin prioritetlərinə nəzərən, ilkin araşdırmaların aparılması və Bankın Müşahidə Şurasına tövsiyələrin verilməsi məqsədilə yaradılmışdır.

Cəlal Qasımov

Mükafatlandırma Komitəsinin Sədri

Şahin Məmmədov

Mükafatlandırma Komitəsinin üzvü

Aytən Abbaslı

Mükafatlandırma Komitəsinin üzvü

Fərid Məmmədov

Mükafatlandırma Komitəsinin üzvü

Cavid Mirzəyev

Mükafatlandırma Komitəsinin üzvü

Kredit Komitəsi

Bankın qəbul olunmuş kredit siyasətinə müvafiq olaraq kredit (burada “Kredit” dedikdə “Banklar haqqında” Qanunda nəzərdə tutulan “bank kredit”i anlayışı başa düşülür) risklərini idarə edir, öz səlahiyyəti daxilində kreditlərin verilməsi, verilmiş kreditlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir.

Mirzəyev Cavid Akif oğlu

Kredit Komitəsinin Sədri

Hüseynov Fərid Arif oğlu

Kredit Komitəsinin üzvü

Məmmədov Emin Ağaverdi oğlu

Kredit Komitəsinin üzvü

Hidayətzadə Fərid Səbuhi oğlu

Kredit Komitəsinin üzvü

Rəsulov Nicat Mahir oğlu

Kredit Komitəsinin üzvü

Orta Kredit Komitəsi

Bankın qəbul olunmuş kredit siyasətinə müvafiq olaraq kredit (burada “Kredit” dedikdə “Banklar haqqında” Qanunda nəzərdə tutulan “bank kredit”i anlayışı başa düşülür) risklərini idarə edir, öz səlahiyyəti daxilində kreditlərin verilməsi, verilmiş kreditlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir.

Hidayətzadə Fərid Səbuhi oğlu

Orta kredit komitəsinin sədri

Hüseynov Azər Aslan oğlu

Orta kredit komitəsinin üzvü

Rəsulov Nicat Mahir oğlu

Orta kredit komitəsinin üzvü

Heydərov Vahid Vəli oğlu

Orta kredit komitəsinin üzvü

Xasiyev Nəsimi Mais oğlu

Orta kredit komitəsinin üzvü

Kiçik Kredit Komitəsi

Bankın qəbul olunmuş kredit siyasətinə müvafiq olaraq kredit (burada “Kredit” dedikdə “Banklar haqqında” Qanunda nəzərdə tutulan “bank kredit”i anlayışı başa düşülür) risklərini idarə edir, öz səlahiyyəti daxilində kreditlərin verilməsi, verilmiş kreditlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir.

Xasiyev Nəsimi Mais oğlu

Kiçik Kredit komitəsinin Sədri

Hüseynov Azər Aslan oğlu

Kiçik Kredit komitəsinin üzvü

Abdulrəhmanov Qara Fuad oğlu

Kiçik Kredit komitəsinin üzvü

Həsənov Sahib Musa oğlu

Kiçik Kredit komitəsinin üzvü

Əhədov Qərib Lazım oğlu

Kiçik Kredit komitəsinin üzvü

Riskləri İdarəetmə Komitəsi

Risklərin idarə edilməsi strategiyasına, siyasətinə, risk limitlərinə baxır, risklərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq metod və alətlərin seçilməsi və onların həyata keçirilməsi tezliyini müəyyən edir.

Məmmədov Fərid Usad oğlu

Riskəri İdarəetmə Komitəsinin Sədri

Asəf Hüseynov

Riskəri İdarəetmə Komitəsinin üzvü

Qulaməliyev Rauf İlham oğlu

Riskəri İdarəetmə Komitəsinin üzvü

Əhədzadə Pərvin Şirəli oğlu

Riskəri İdarəetmə Komitəsinin üzvü

Mirzəyev Cavid Akif oğlu

Riskəri İdarəetmə Komitəsinin üzvü

Məmmədov Emin Ağaverdi oğlu

Riskəri İdarəetmə Komitəsinin üzvü

Cəfərov Renad Feyzulla oğlu

Riskəri İdarəetmə Komitəsinin üzvü

Məmmədov Emin Yaşar oğlu

Riskəri İdarəetmə Komitəsinin üzvü

Aktiv və Passivlərin İdarə Edilməsi Komitəsi

Bankdaxili qaydalara əsasən likvidlik və bazar risklərinin, habelə maliyyə vəsaitlərinin idarəedilməsi istiqamətlərini və hədəflərini müəyyən edir, Bankın likvidliyini və aktiv-passivlərin operativ idarəedilməsi strategiyasını müəyyənləşdirir, o cümlədən aktiv və passivlərin idarəedilməsi sahəsində Bankın gündəlik fəaliyyətinin həyata keçirilməsində İdarə Heyətinə köməklik edir.

Allahverdiyev Rövşən Şamil oğlu

Aktiv və Passivlərin İdarəedilməsi Komitəsinin sədri

Hüseynov Fərid Arif oğlu

Aktiv və Passivlərin İdarəedilməsi Komitəsinin üzvü

Məmmədov Emin Ağaverdi oğlu

Aktiv və Passivlərin İdarəedilməsi Komitəsinin üzvü

Hidayətzadə Fərid Səbuhi oğlu

Aktiv və Passivlərin İdarəedilməsi Komitəsinin üzvü

İmamov Ramil Səlim oğlu

Aktiv və Passivlərin İdarəedilməsi Komitəsinin üzvü

Mirzəyev Cavid Akif oğlu

Aktiv və Passivlərin İdarəedilməsi Komitəsinin üzvü

Əliyev Fərid

Aktiv və Passivlərin İdarəedilməsi Komitəsinin üzvü

Satınalma Komitəsi

Satınalma siyasətinə müvafiq olaraq, Bankın vəsaitindən səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsi, Bank üçün əlverişli şərtlərlə satınalma müqavilələrinin bağlanması, Bankın əmlak maraqlarının qorunması və satınalma risklərinin idarə edilməsi ilə bağlı işlər görür.

Süleymanov Murad

Satınalma Komitəsinin Sədri

Məmmədov Emin Ağaverdi oğlu

Satınalma Komitəsinin üzvü

İmamov Ramil Səlim oğlu

Satınalma Komitəsinin üzvü

Məmmədov Bəşir

Satınalma Komitəsinin üzvü

Strategiya və Büdcə Komitəsi

Bankın Biznes Planının hazırlanmasına və icra edilməsinə öz səlahiyyəti daxilində nəzarət edir, Bankın büdcəsinin Biznes Planda müəyyən olunmuş hədəflərə uyğun tərtib olunması və effektiv icrasına dair Müşahidə Şurasına rəy və təkliflər verir.

Süleymanov Murad

Strategiya və Büdcə Komitəsinin sədri

Məmmədov Şahin Çingiz oğlu

Strategiya və Büdcə Komitəsinin üzvü

Qulaməliyev Rauf İlham oğlu

Strategiya və Büdcə Komitəsinin üzvü

Hüseynov Teymur

Strategiya və Büdcə Komitəsinin üzvü

Eminov Elman

Strategiya və Büdcə Komitəsinin üzvü

İntizam Komissiyası

Komissiya Bankın işçiləri Əmək Məcəlləsi və digər hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş vəzifələrini yerinə yetirmədikdə, hüquqlarından sui-istifadə etdikdə və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini icra etmədikdə, onların intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə bağlı İşəgötürənə təklif verilməsi barədə qərar qəbul edir.

Məmmədova Fərqanə Oktay qızı

İntizam komissiyasının sədri

İsmayılzadə Ələkbər

İntizam komissiyasının üzvü

Baxşıyev Ağarza

İntizam komissiyasının üzvü

Məmmədov Pərvin

İntizam komissiyasının üzvü

Ayvazlı Tural

İntizam komissiyasının üzvü

Maddi Motivasiya Komissiyası

Mükafatlandırma siyasətinin əsas müddəalarına və İdarə Heyətinin tövsiyələrinə əməl edilməsi məqsədilə yaradılmışdır.

Məmmədov Emin Ağaverdi oğlu

Maddi motivasiya komissiyasının sədri

Məmmədova Fərqanə Oktay qızı

Maddi motivasiya komissiyasının üzvü

Baxşıyev Ağarza

Maddi motivasiya komissiyasının üzvü

Fövqəladə Hallar Komissiyası

Fərid Hüseynov

Fövqəladə hallar komissisyasının sədri

Cavid Mirzəyev

Fövqəladə hallar komissisyasının sədrinin müavini

Mürsəl İbrahimov

Fövqəladə hallar komissisyasının üzvü

Ağarza Baxşıyev

Fövqəladə hallar komissisyasının üzvü

Bəşir Məmmədov

Fövqəladə hallar komissisyasının üzvü

Pünhan Nərimanov

Fövqəladə hallar komissisyasının üzvü

Renad Cəfərov

Fövqəladə hallar komissisyasının üzvü

Afiq Şərifov

Fövqəladə hallar komissisyasının üzvü

Ayaz Vəliyev

Fövqəladə hallar komissisyasının üzvü

Fərqanə Məmmədova

Fövqəladə hallar komissisyasının üzvü

Tural Ayvazlı

Fövqəladə hallar komissisyasının üzvü

Ələkbər İsmayılzadə

Fövqəladə hallar komissisyasının üzvü

İnvestisiya Komitəsi

Komitə Bankın aktivlərinin investisiya edilməsi, müxtəlif maliyyə alətlərinə yerləşdirilməsi və səmərəli idarəetmə yolu ilə faiz və ticarət (dilinq) gəliri əldə etməklə davamlı artırılması məqsədlərini daşıyır.

Nicat Rəsulov

İnvestisiya komitəsi

Fərid Hüseynov

İnvestisiya komitəsinin üzvü

Cavid Mirzəyev

İnvestisiya komitəsinin üzvü

Emin Məmmədov

İnvestisiya komitəsinin üzvü

Rauf Qulaməliyev

İnvestisiya komitəsinin üzvü

Mikrokredit Komitəsi

Komitə Bankda kreditləşmə fəaliyyətinin (İdarə Heyəti tərəfindən təsdiqlənmiş mikrokredit, digər mikrobiznes məhsulları və restrukturizasiya müraciətlərinə dair standart şərtlər çərçivəsində və şərtlərdən kənar müraciətlərə (faiz, müddət, komissiya, məbləğ, təminat və s) baxmaq) idarə edilməsi məqsədilə yaradılmış kollegial orqandır.

Əsəd Fərhadov

Mikrokredit Komitəsinin Sədri

Qərib Əhədov

Mikrokredit Komitəsinin üzvü

Sahib Həsənov

Mikrokredit Komitəsinin üzvü

İpoteka Kredit Komitəsi

Komitənin əsas məqsədi qəbul olunmuş Kredit siyasətinə müvafiq olaraq, kredit (ipoteka kreditləri və onların restrukturizasiyaları, habelə Azərbaycan İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun (AİKZF) vəsaiti hesabına ayrı-ayrı müştərilərə verilmiş ipoteka kreditlərinə münasibətdə tətbiq olunacaq restrukturizasiya) risklərinin idarə edilməsi sahəsində İdarə Heyətinə köməklik göstərməkdir.

Əsəd Fərhadov

İpoteka kredit Komitəsinin Sədri

Qərib Əhədov

İpoteka kredit Komitəsinin üzvü

Xıdır Mahmudxanov

İpoteka kredit Komitəsinin üzvü

Pərakəndə Kreditlər Komitəsi

Komitənin əsas məqsədi qəbul olunmuş Kredit siyasətinə müvafiq olaraq, kredit (dedikdə İdarə Heyəti və/və ya Müşahidə Şurası tərəfindən Komitəyə verilən səlahiyyət limitləri daxilində Komitə tərəfindən baxılan və haqqında qərar verilə bilən məbləğdə istehlak kreditləri) risklərinin idarə edilməsi sahəsində İdarə Heyətinə köməklik göstərməkdir.

Məhəmməd İbrahimov

Pərakəndə kreditlər üzrə komitənin Sədri

Orxan Əzizov

Pərakəndə kreditlər üzrə komitənin üzvü

Nihad Hüseynzadə

Pərakəndə kreditlər üzrə komitənin üzvü

Audit Komitəsinin üzvləri

Bankda audit işini təşkil edir, Bankın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir, Bankın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə normativ-hüquqi aktlara, daxili prosedurlara, qaydalara və təlimatlara riayət olunmasına nəzarət edir, Bankda mükəmməl nəzarət sisteminin mövcudluğunun və adekvatlığının təmin edilməsində Müşahidə Şurasına və İdarə Heyətinə köməklik göstərir.

Etik davranış qaydaları

Bu normalar Bankda işçilərin davranış qaydalarını tənzimləyir. Bankın imicinin - nüfuzunun formalaşmasına xidmət etməklə, işçilər üçün mənəvi, etik və hüquqi dəyərləri müəyyən edir.

Etik davranış qaydaları ilk növbədə Bankda işçilərin davranışına nəzarəti təmin edir, onu peşə daxilində bir çox ixtisaslara tətbiq etməyə imkan verir və təsvir edilən normalara əməl edilməsi üçün effektiv vasitələri təklif edir.

Mənəvi dəyərlərə işçinin işdə və işdənkənar davranışı, ictimai fəaliyyəti daxildir.

Etik dəyərlərə Bankın imicinin qorunması, Bankın əmlakına münasibət və s. daxildir.

Hüquqi dəyərlərə qanunvericiliyə münasibət, bankdaxili prosedurlara əməl edilməsi, məxfi və xidməti istifadə üçün məlumatların qorunması və s. daxildir.

İşgüzar etiket - İşgüzar- professional (peşəkar) mühitdə davranış və ünsiyyətdir. İşgüzar etiket ətrafdakı insanlara hörmət və nəzakət, xeyirxahlıq və diqqət əsasında qurulur. Bankda hər bir işçi işgüzar münasibətlərdə subordinasiya qaydalarına ciddi əməl etməlidir.

Müştərilərə münasibət

Peşəkar səviyyədə xidmət

Düzgün, ədalətli və qərəzsiz münasibət

Öhdəliklərin vaxtında yerinə yetirilməsi

Müştərilər haqqında məlumatların məxfiliyinə hörmət

Müştərilərə qayğı

Məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin daima təkmilləşdirilməsi və münasib qiymətlərin tətbiqi

Məhsul və xidmətlərin düzgün və qərəzsiz reklam edilməsi

Müştərinin fikirlərinə, hisslərinə və təsəvvürünə anlayışlı yanaşmalı

Onun şəxsiyyətini müsbət qəbul etməli- müştərinin çatışmazlıqlarından asılı olmayaraq onu şəxsiyyət kimi görməli və hörmətlə yanaşmalıdır

Müştəri ilə qarşılıqlı əlaqədə razılaşma əldə etmək-bir-birini anlamağa cəhd göstərmək və qarşılıqlı münasibətlərin əməkdaşlıq formasında inkişaf etdirilməsinə çalışmalı.

Rəqiblərə münasibət

Rəqiblərə hörmətlə yanaşmalı və qeyri-sağlam rəqabətdən qaçmalı

Konfidensiallıq şərtləri

Bu Məcəllə Bankın fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə etdiyi üçün əməkdaşlar aşağıdakı məlumatların mütləq konfidensiallığını (məxfiliyini) təmin etməlidirlər:

Bankın şəxsi xarakterli məlumatları

Bank sirri ilə bağlı qaydalar

Bankın müştəriləri haqqında məlumatlar

Bankın personalı haqqında məlumatlar

Vəzifə mövqeyinə görə Bankın işçisinə məlum olan və ölkənin milli təhlükəsizliyi ilə bağlı məlumatlar və s.