Debet kartların fiziki zədələnmədən sığortası (card damage)

Debet Kartların Fiziki Zədələnmədən Sığortası əldə edərək zədələnmiş və ya itirilmiş debet kartları ödənişsiz şəkildə yeniləyin.

 • Faydalanan Şəxs Debet kart sahibləri

Məlumatlar

Faydalanan Şəxs: Debet kart sahibləri

Təminat altına alınan risklər:

 • Oğurluq və Qarət riskləri
 • ATM-lərdə baş verən neqativ hallar
 • Yanğın riskləri
 • Təbii fəlakətlər
 • Üçüncü şəxslərin qəsdən etdiyi hərəkətlər
 • İtki halların baş verməsi
 • Gözlənilmədən baş vermiş digər hadisələr
 • Kart fiziki zədələndiyi və ya itirildiyi hallarda, müştərinin istəyinə əsasən Bank tərəfindən yenisi ilə ödənişsiz əsasda əvəz edilir.
 • Sığorta şəhadətnaməsi plastik kart müqaviləsi ilə eyni zamanda qüvvəyə minir və  müqavilə müddəti ərzində etibarlı hesab edilir. 
 • Sığorta şəhadətnaməsinin qüvvədə olduğu müddəti ərzində xidmətə qoşulan 1 illik kartlar istifadə müddəti ərzində 1 dəfə , 3 illik kartlar isə 3 dəfə yenisi ilə ödənişsiz əsasda əvəz edilə bilər. 

Kapital Bank tərəfindən təqdim olunan debet kartlara sahib müştərilər üçün təklif ediən card damage xidməti ilə plastik kartlarınızı təminat altına ala biləcəksiniz. Xüsusi hallar nəticəsində debet kartın fiziki zədələndiyi və ya itirildiyi hallarda, müştərinin istəyinə əsasən plastik kartlar Kapital Bank tərəfindən yenisi ilə ödənişsiz əsasda əvəz edilir. Sığorta qüvvədə olduğu müddət ərzində xidmətə qoşulan 1 illik kartlar istifadə müddəti ərzində 1 dəfə , 3 illik kartlar isə 3 dəfə yenisi ilə ödənişsiz əsasda əvəz edilə bilər. Oğurluq və qarət riskləri, ATM-lərdə baş verən neqativ hallar, yanğın riskləri, təbii fəlakətlər, üçüncü şəxslərin qəsdən etdiyi hərəkətlər, itki halların baş verməsi, gözlənilmədən baş vermiş digər hadisələr sığorta çərçivəsində təminat altına alınan risklərdir. Siğorta şəhadətnaməsi plastik kart müqaviləsi ilə eyni zamanda qüvvəyə minir. Sığorta kartın yararlılıq müddəti ərzində etibarlı hesab edilir. Sığorta ödənişi rəsmiləşmə zamanı kasaya nağd şəkildə ödənilir.