Kapital əmanəti üzrə rəsmiləşdirilən Fərdi qəza sığortası

Kapital əmanəti üzrə rəsmiləşdirilən Fərdi qəza sığortası ilə bədbəxt hadisə nəticəsində yaranacaq risklərə qarşı sığortalanın.

 • Sığortalı Kapital əmanəti sahibləri
 • Faydalanan Şəxs Kapital əmanəti sahibləri
 • Əmanətin valyutası AZN

Məlumatlar

 • Sığortalı: Kapital əmanəti sahibləri
 • Faydalanan Şəxs: Kapital əmanəti sahibləri
 • Əmanətin valyutası: AZN
 • Əmanətin məbləği: min. 5000 AZN
 • Təminat altına alınan əsas sığorta riskləri:
  • Bədbəxt hadisə nəticəsində sığorta olunanın ölümü;
  • Bədbəxt hadisə nəticəsində sığorta olunana I dərəcə əlilliyin təyin olunması;
  • Bədbəxt hadisə nəticəsində sığorta olunana II dərəcə əlilliyin təyin olunması;
 • Sığorta müddəti: Sığorta şəhadətnaməsi əmanət müqaviləsi ilə eyni zamanda qüvvəyə minir və  1 (bir) il  müddəti ərzində etibarlı hesab edilir (xidmət haqqı rəsmiləşmə zamanı kassaya nağd şəkildə ödənilir)

Kapital Əmanəti sahiblərinin müraciət edə biləcəyi sığorta məhsulu sığorta olunanın istənilən səbəbdən ölümü, bədbəxt hadisə və ya xəstəlik nəticəsində sığorta olunana I dərəcə əlilliyin təyin olunması, bədbəxt hadisə və ya xəstəlik nəticəsində sığorta olunana II dərəcə əlilliyin təyin olunması, bədbəxt hadisə və ya xəstəlik nəticəsində sığorta olunana III dərəcə əlilliyin təyin olunması kimi riskləri təminat altına alır. Sığorta şəhadətnaməsi depozit müqaviləsi ilə eyni zamanda qüvvəyə minir və 1 il müddəti ərzində etibarlı hesab edilir. Əmanət üzrə müəyyən edilən minimal məbləğ 5000 AZN-dir. Əmanət hesabının valyutası AZN olaraq müəyyən olunmuşdur. Sığorta ödənişinin həcmi Sığorta olunanın istənilən səbəbdən ölüm halında – sığorta ödənişinin həcmi sığorta məbləğinin 100%-i həcmində; Sığorta olunana xəstəlik və ya bədbəxt hadisə nəticəsində I-ci dərəcə əlillik təyin edildiyi halda- sığorta ödənişinin həcmi sığorta məbləğinin 100%-i həcmində; Sığorta olunana xəstəlik və ya bədbəxt hadisə nəticəsində II-ci dərəcə müddətli əlillik təyin edildiyi halda- sığorta ödənişinin həcmi hər dövr üzrə ödənilməli borc məbləğinin 40%-i həcmində; sığorta olunana xəstəlik və ya bədbəxt hadisə nəticəsində II-ci dərəcə müddətsiz əlillik təyin edildiyi halda- sığorta ödənişinin həcmi hər dövr üzrə ödənilməli borc məbləğinin 60%-i həcmində müəyyən edilir.