10%-dək gəlir gətirən depozit

kampaniyamız davam edir!

Yüksək faizlə qazandıran

kampaniyanı uzatdıq!

Formanı doldurun

Prefiks
not_error

Üstünlüklər

Faiz dərəcəsi

10%-dək

Minimum məbləğ

500 AZN/USD

icon-access-denied

Müddəti

36 ayadək

Bilmək lazımdır

Yüksək faizlə qazandıran kampaniyanı uzatdıq!

Depozitlərinizdən 10%-ə dək gəlir qazanmağa davam edin. 

Kampaniyanın şərtləri nədir?

 • Siz Kapital Bank-da həm manat, həm də dollar valyutaları üzrə 3, 6, 12, 18, 24 və ya 36 ay müddətinə depozit yerləşdirə bilərsiniz;
 • Depoziti minimum 500 AZN/USD məbləğində yerləşdirə bilərsiniz. Maksimal məbləğdə isə heç bir məhdudiyyət yoxdur;
 • Depozitin faiz gəlirlərini aylıq və ya müddətin sonunda götürə bilərsiniz;
 • Depozit məbləğini müqavilənin bitmə tarixinə 1 ay (30 təqvim günü) qalanadək istənilən zaman minimum 100 AZN/USD məbləğində artıra bilərsiniz;
 •  1 yanvar 2024-cü ildən qüvvəyə minən Vergi Məcəlləsindəki dəyişikliklərə (maddə 102.1.22) əsasən:
  - İstənilən müddətə manat depoziti yerləşdirərkən faizləri hər ay götürməyi seçsəniz, aylıq faiz gəlirinin 200 AZN-dək olan hissəsi 10% vergidən azad edilir;
  - 18 ay və ya daha artıq müddətə manat depoziti yerləşdirərkən faizləri müddətin sonunda götürməyi seçsəniz, faiz gəlirinin tam hissəsi 3 il ərzində 10% vergidən azad edilir;
  - 18 aydan az müddətə manat depoziti yerləşdirərkən faizləri müddətin sonunda götürməyi seçsəniz, şərti olaraq aylıq faiz hesablanır və bu məbləğin 200 AZN-dək olan hissəsi 10% vergidən azad edilir;
  - 1 yanvar 2024-cü ilədək yerləşdirilmiş manat depozitləri üzrə bu tarixdən əvvəl əldə olunan faiz gəlirləri üçün vergi dəyişikliklərdən əvvəlki qaydada hesablanır.
 • Hər iki valyuta üzrə depoziti Kapital Bank-ın filiallarında və şöbələrində yerləşdirə bilərsiniz.
 • Kampaniya müddəti ərzində yerləşdirilən depozitlərin müddətin sonunda avtomatik uzadılması zamanı kampaniya şərtləri keçərli deyil. Bu zaman uzadılma anında qüvvədə olan şərtlər tətbiq olunacaq.

* Qeyd olunan şərtlər kampaniya çərçivəsində 30 iyunadək yerləşdirilən depozitlərə aiddir.

Müddət (ay)    Aylıq Müddətin sonunda
  20 000-dək  20 000-dən artıq 20 000-dək  20 000-dən artıq
3* 4% 4% 5% 5%
6* 9% 7% 10% 8%
12* 8% 8% 9% 9%
18* 7% 7% 8% 8%
24* 7% 7% 8% 8%
36* 7% 7% 8% 8%

*Ulduzla qeyd olunan şərtlər kampaniya çərçivəsində 30 iyunadək yerləşdirilən depozitlərə aiddir.

Müddət (ay)    Aylıq Müddətin sonunda
  50 000-dən artıq 50 000-dək 50 000-dən artıq 50 000-dək
12 3,0% 3,9% 3,3% 4%
24 3,1% 3,1% 3,4% 3,4%
36 3,2% 3,2% 3,5% 3,5%

Bilmək lazımdır

Kampaniya haqqında

Yüksək faizlə qazandıran kampaniyanı uzatdıq!

Depozitlərinizdən 10%-ə dək gəlir qazanmağa davam edin. 

Kampaniyanın şərtləri nədir?

 • Siz Kapital Bank-da həm manat, həm də dollar valyutaları üzrə 3, 6, 12, 18, 24 və ya 36 ay müddətinə depozit yerləşdirə bilərsiniz;
 • Depoziti minimum 500 AZN/USD məbləğində yerləşdirə bilərsiniz. Maksimal məbləğdə isə heç bir məhdudiyyət yoxdur;
 • Depozitin faiz gəlirlərini aylıq və ya müddətin sonunda götürə bilərsiniz;
 • Depozit məbləğini müqavilənin bitmə tarixinə 1 ay (30 təqvim günü) qalanadək istənilən zaman minimum 100 AZN/USD məbləğində artıra bilərsiniz;
 •  1 yanvar 2024-cü ildən qüvvəyə minən Vergi Məcəlləsindəki dəyişikliklərə (maddə 102.1.22) əsasən:
  - İstənilən müddətə manat depoziti yerləşdirərkən faizləri hər ay götürməyi seçsəniz, aylıq faiz gəlirinin 200 AZN-dək olan hissəsi 10% vergidən azad edilir;
  - 18 ay və ya daha artıq müddətə manat depoziti yerləşdirərkən faizləri müddətin sonunda götürməyi seçsəniz, faiz gəlirinin tam hissəsi 3 il ərzində 10% vergidən azad edilir;
  - 18 aydan az müddətə manat depoziti yerləşdirərkən faizləri müddətin sonunda götürməyi seçsəniz, şərti olaraq aylıq faiz hesablanır və bu məbləğin 200 AZN-dək olan hissəsi 10% vergidən azad edilir;
  - 1 yanvar 2024-cü ilədək yerləşdirilmiş manat depozitləri üzrə bu tarixdən əvvəl əldə olunan faiz gəlirləri üçün vergi dəyişikliklərdən əvvəlki qaydada hesablanır.
 • Hər iki valyuta üzrə depoziti Kapital Bank-ın filiallarında və şöbələrində yerləşdirə bilərsiniz.
 • Kampaniya müddəti ərzində yerləşdirilən depozitlərin müddətin sonunda avtomatik uzadılması zamanı kampaniya şərtləri keçərli deyil. Bu zaman uzadılma anında qüvvədə olan şərtlər tətbiq olunacaq.

* Qeyd olunan şərtlər kampaniya çərçivəsində 30 iyunadək yerləşdirilən depozitlərə aiddir.

Faiz dərəcələri (AZN)

Müddət (ay)    Aylıq Müddətin sonunda
  20 000-dək  20 000-dən artıq 20 000-dək  20 000-dən artıq
3* 4% 4% 5% 5%
6* 9% 7% 10% 8%
12* 8% 8% 9% 9%
18* 7% 7% 8% 8%
24* 7% 7% 8% 8%
36* 7% 7% 8% 8%

*Ulduzla qeyd olunan şərtlər kampaniya çərçivəsində 30 iyunadək yerləşdirilən depozitlərə aiddir.

Faiz dərəcələri (USD)

Müddət (ay)    Aylıq Müddətin sonunda
  50 000-dən artıq 50 000-dək 50 000-dən artıq 50 000-dək
12 3,0% 3,9% 3,3% 4%
24 3,1% 3,1% 3,4% 3,4%
36 3,2% 3,2% 3,5% 3,5%

Kapital depoziti kalkulyatoru

Kapital əmanəti ilə yüksək faiz əldə etməklə yanaşı müddətin yarısınadək məbləğı artıra bilərsiniz.

Aylıq

Müddətin sonu

3 ay 6 ay 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay
 • Ümumi faiz gəliri

  3 200

Hesablamada faiz gəlirlərinə 10% vergi ilə bağlı şərtlər nəzərə alınmayıb.

"Kapital Bank" ASC Azərbaycan Republikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 05 noyabr 2018-ci il tarixli 244 nömrəli Bank Lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.