Kapital depoziti

Manat və ya xarici valyutada, faizlərin aylıq və ya müddətin sonunda ödənilməsi, vəsaitin istəyinizə uyğun azaldılması və ya artırılması imkanları ilə depozit təklifləri hər tələbə uyğundur.

Depozit seyfləri

Qiymətli əşyalarınızı, qiymətli kağızlarınızı, nağd vəsaitlərinizi qorumaq və təhlükəsizliyini təminetmək üçün sizə depozit seyf qutularını təklif edirik. Bu, qiymətli əşyalarınızın qorunması üçün ən əlverişli yoldur.