SİF kreditləri

Kapital Bank biznesini inkişaf etdirmək və ya öz biznesini qurmaq istəyən sahibkar və hüquqi şəxslərə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun dəstəyi ilə güzəştli kreditlər təqdim edir.

Güzəştli Kredit

Qısa müddətlərə Hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların dövriyyə vəsaitlərinin (ödənişlərin) maliyyəşdirilməsi üçün təyin edilmiş kredit məhsuludur.

Daha ətraflı

Avadanlıq krediti

Qısa müddətlərə Hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların dövriyyə vəsaitlərinin (ödənişlərin) maliyyəşdirilməsi üçün təyin edilmiş kredit məhsuludur.

Daha ətraflı